DISPENSA partners s.r.o., Pod Višňovkou 1661/33, 140 00 Praha

GDPR poradenství

Za poskytování poradenských služeb v oblasti regulace GDPR je v naší společnosti odpovědný Mgr. Petr Panchártek.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES - obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále též „GDPR“), jež nabude účinnosti k 25.05.2018, stanoví požadavky na zacházení s osobními údaji fyzických osob.

Nařízení Evropské komise jako zvláštní předpis k obecnému právnímu předpisu GDPR, který ke své účinnosti nahradí stávající směrnici o soukromí a elektronických komunikacích č. 2002/58/ES (dále též „ePrivacy“) stanoví nové požadavky na ochranu soukromí a pravidla pro užití elektronických komunikací.

Implementace procesů dle regulace GDPR (tzv. zavedení GDPR) z našeho pohledu přináší dvě možnosti řešení, a to:

a) vyhotovení GAP analýzy (volně přeloženo jako analýza mezer), kdy klient si následně dle výsledků – doporučení GAP analýzy zavede opatření a procesy odpovídající regulaci GDPR samostatně

b) vyhotovení GAP analýzy jako „vymezovacího a oceňovacího předpokladu“ a následná implementace GDPR procesů našimi odborníky

Poskytujeme též služby externího DPO (pověřence pro ochranu osobních údajů), a to na základě samostatné Smlouvy o poskytování služeb.

Co říkají naši klienti

Dříve jsem měl poradce, kteří mi na komplikovanější otázky odpovídali „přiměřeně“, „opatrně“, „hospodárně“. Dnes už s úsměvem vzpomínám, jak jsem je žádal, aby přede mnou ťukli do numerické klávesnice, abych věděl kolik je „přiměřeně“. Ťukání do numerické klávesnice se samozřejmě nekonalo, dostával jsem jen odpovědi „co nemůžu“ a odpovědi, které jsem si prakticky sám „vygooglil“. U DISPENSA partners s.r.o. dostanu odpovědi podle zdravého selského rozumu a v mezích zákona.
Tomáš Liska,
jednatel Zahradnictví Kokovice s.r.o.
S Dispensou řešíme hlavně životaschopnost obchodních strategií našich projektů i projektů našich klientů. Moje vlastní spolupráce s osobami, stojícími za Dispensou, trvá už přes 13 let. Funguje to bezvadně, doporučuji.
Jan Škranc,
majitel a jednatel GlobeWeb Czech s.r.o.
Pro zákazníky naší účetní kanceláře u DISPENSA partners s.r.o. poptáváme daňové poradenství a složitější ekonomická řešení podnikových záležitostí; stručně hodnotíme, že jsme plně spokojeni. Spolupracujeme přes 12 let.
Jaroslav Pavlů,
CEO společnosti IREXAN s.r.o.
S Dispensou a jejími předchůdci řeším už roky prakticky vše, co neumím sám, nemám jediný důvod uvažovat o změně.
František Franc,
majitel a jednatel FrancTherm, s.r.o.

Napište nám

Jméno a příjmení
E-mail
Telefon
Služba, které se dotaz týká
Vaše zpráva