DISPENSA partners s.r.o., Pod Višňovkou 1661/33, 140 00 Praha

Úspora 8,4% na dani z nabytí nemovitých věcí, i zpětně

3. 12. 2017

Nejvyšší správní soud (dále jen NSS) ve svých rozhodnutích ze dne 28.6.2017, č.j. 4 afs 88/2017 – 35 a ze dne 22.8.2017, č.j. 7 Afs 301/2016 – 70, určil, že základem daně z nabytí nemovitých věcí (nemovitost je prodávána plátcem DPH a cena sjednaná DPH zahrnuje) je částka bez DPH. Otázka se týkala jen případů, ve kterých byl poplatníkem převodce, tak nebylo jasné, jak se má Finanční správa ČR zachovat v případech, kdy poplatníkem je nabyvatel.

Finanční správa ČR podrobně prozkoumala oba rozsudky a v odůvodnění se opřela o právní větu, kterou NSS použil ve svém rozhodnutí ze dne 28.6.2017, č.j. 4 afs 88/2017 – 35: „Součástí základu daně z nabytí nemovitých věcí podle § 11 odst. 1 písm. a) zákonného opatření, ve znění účinném do 31. 10. 2016 nebyla daň z přidané hodnoty, která byla uhrazena převodci, který byl plátcem daně z přidané hodnoty“. Neshledala zde důvod pro vyloučení poplatníka – nabyvatele, a proto se rozhodla změnit dosavadní správní praxi včetně metodiky, a to i případů, které nastaly od 1.11.2016.

Nový postup Finanční správa uplatní u případů, u kterých nebylo zatím ukončeno daňové řízení (správce daně zatím nevyměřil daň). Poplatníci, kteří již daň zaplatili, mohou podat dodatečné daňové přiznání a vzniklé snížení daně si v něm uplatnit, a to zpětně už od 1.1.2014. Znovu zdůrazňujeme, že se musí jednat o koupi, v níž byl prodávající plátce DPH a celková cena (sjednaná cena) obsahovala DPH.

Pro správné stanovení základu daně pro výpočet daně z nabytí nemovitých věcí Finanční správa ČR doporučuje ve smlouvě uvádět rozpis základu daně, DPH a celkové částky s DPH.

Aktuálně

Úspora 8,4% na dani z nabytí nemovitých věcí, i zpětně

Nejvyšší správní soud (dále jen NSS) ve svých rozhodnutích ze dne 28.6.2017, č.j. 4 afs 88/2017 – 35 a ze dne 22.8.2017, č.j. 7 Afs 301/2016 – 70, určil, že základem daně z ...
3. 12. 2017

Napište nám

Jméno a příjmení
E-mail
Telefon
Služba, které se dotaz týká
Vaše zpráva