DISPENSA partners s.r.o., Pod Višnovkou 1662/23, 140 00 Praha

Subdodavatelská spolupráce

DISPENSA partners s.r.o. se nebrání jakékoliv smysluplné subdodavatelské činnosti, a priori u služeb účetních a zpracovávání mzdové agendy, přestože si kapacitně dostačujeme. Subdodavatelé se však musí plnohodnotně podrobit vysokým standardům mlčenlivosti a organizačním pravidlům DISPENSA partners s.r.o. V ostatním lze obdobně sledovat podmínky jako u seniorské účetní pozice.