DISPENSA partners s.r.o., Pod Višnovkou 1662/23, 140 00 Praha

Daňové poradenství

Daňové poradenství v souladu se zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců, v účinném znění, poskytujeme prostřednictvím daňového poradce Ing. Pavly Ernstové, registrace Komory daňových poradců ČR č.: 5230.

Problematika jednotlivých daňových povinností a jejich důsledná optimalizace, u klientů nejčastěji v souvislosti s DPH a daní z příjmů, je řešena nejen z pohledu zákonných povinností, ale též z pohledu historických ekonomických ukazatelů a předpokládaného budoucího hospodářského vývoje klienta. Samozřejmostí je zastoupení klientů v řízeních a při běžné správě daní, odvodových povinností i před ostatními úřady.

V souladu se zákonem o daňovém poradenství, též v kontextu poskytování služeb GDPR, je u nás akcentována otázka povinnosti mlčenlivosti daňového poradce vůči klientovi.

Co říkají naši klienti

Dříve jsem měl poradce, kteří mi na komplikovanější otázky odpovídali „přiměřeně“, „opatrně“, „hospodárně“. Dnes už s úsměvem vzpomínám, jak jsem je žádal, aby přede mnou ťukli do numerické klávesnice, abych věděl kolik je „přiměřeně“. Ťukání do numerické klávesnice se samozřejmě nekonalo, dostával jsem jen odpovědi „co nemůžu“ a odpovědi, které jsem si prakticky sám „vygooglil“. U DISPENSA partners s.r.o. dostanu odpovědi podle zdravého selského rozumu a v mezích zákona.
Tomáš Liska,
jednatel Zahradnictví Kokovice s.r.o.
S Dispensou řešíme hlavně životaschopnost obchodních strategií našich projektů i projektů našich klientů. Moje vlastní spolupráce s osobami, stojícími za Dispensou, trvá už přes 13 let. Funguje to bezvadně, doporučuji.
Jan Škranc,
majitel a jednatel GlobeWeb Czech s.r.o.
Pro zákazníky naší účetní kanceláře u DISPENSA partners s.r.o. poptáváme daňové poradenství a složitější ekonomická řešení podnikových záležitostí; stručně hodnotíme, že jsme plně spokojeni. Spolupracujeme přes 12 let.
Jaroslav Pavlů,
CEO společnosti IREXAN s.r.o.
S Dispensou a jejími předchůdci řeším už roky prakticky vše, co neumím sám, nemám jediný důvod uvažovat o změně.
František Franc,
majitel a jednatel FrancTherm, s.r.o.