DISPENSA partners s.r.o., Pod Višňovkou 1661/33, 140 00 Praha

Organizační manuály

Na základě letitých zkušeností z různých oborů podnikatelské činnosti, též získaných činností našich klientů, pro Vás připravujeme organizační manuály pro podnikání v jednotlivých oborech, které zahrnují základní know-how příslušného podnikatelského oboru, rozpočtování vstupních výdajů i následných provozních otázek, vnitřní předpisy podnikatele jako zaměstnavatele, různé jiné vzory a postupy a sumarizaci kategorií „co je potřeba“, „na co nezapomenout“, „čeho se vyvarovat“ apod. Na jednotlivé skutečnosti nahlížíme z více úhlů pohledu, a to v základní rovině právně-finančního, organizačního a obchodního. Víceméně se dá shrnout, že na základě našich manuálů lze úspěšně podnikat v příslušných podnikatelských oborech v případě, že Vaše plánované marketingové aktivity přinesou potřebné zakázky a Vy je potřebujete pouze „ukočírovat“. V tomto ohledu pak nelze „pouze online zakoupit nevýhradní licenci“ bez dalších služeb, neboť implementace organizačního manuálu u klienta předpokládá alespoň ověření, že klient je schopen se samostatně vypořádat s doporučenými procesy organizačních opatření, jinak službu neposkytneme.

V současně chvíli disponujeme více manuály podnikatelských činností, kdy příkladmo uvádíme:

  • Manuál pro poskytovatele účetních služeb
  • Manuál pro autopůjčovny
  • Manuál pro finanční poradce
  • Manuál pro realitní kanceláře
  • Manuál pro specializované poradce (IT, technicko-organizační, ekonomické, organizační, podnikatelské apod.)
  • Projekt nabývání nemovitosti
    Jedná se o zcela specifickou kategorii organizačního postupu směřujícího k vypořádání se též s potenciálními právními vadami a omezeními, kdy ověřeným postupem se vylučují potenciální rizika, tak aby byly eliminovány možnosti v budoucnu o nabytou nemovitost „přijít“.

Z nových manuálů, které připravujeme, např.:

  • Manuál pro daňového poradce

Jsme samozřejmě schopni zpracovat i jiné manuály, výslovně šité klientovi na míru.

Co říkají naši klienti

Dříve jsem měl poradce, kteří mi na komplikovanější otázky odpovídali „přiměřeně“, „opatrně“, „hospodárně“. Dnes už s úsměvem vzpomínám, jak jsem je žádal, aby přede mnou ťukli do numerické klávesnice, abych věděl kolik je „přiměřeně“. Ťukání do numerické klávesnice se samozřejmě nekonalo, dostával jsem jen odpovědi „co nemůžu“ a odpovědi, které jsem si prakticky sám „vygooglil“. U DISPENSA partners s.r.o. dostanu odpovědi podle zdravého selského rozumu a v mezích zákona.
Tomáš Liska,
jednatel Zahradnictví Kokovice s.r.o.
S Dispensou řešíme hlavně životaschopnost obchodních strategií našich projektů i projektů našich klientů. Moje vlastní spolupráce s osobami, stojícími za Dispensou, trvá už přes 13 let. Funguje to bezvadně, doporučuji.
Jan Škranc,
majitel a jednatel GlobeWeb Czech s.r.o.
Pro zákazníky naší účetní kanceláře u DISPENSA partners s.r.o. poptáváme daňové poradenství a složitější ekonomická řešení podnikových záležitostí; stručně hodnotíme, že jsme plně spokojeni. Spolupracujeme přes 12 let.
Jaroslav Pavlů,
CEO společnosti IREXAN s.r.o.
S Dispensou a jejími předchůdci řeším už roky prakticky vše, co neumím sám, nemám jediný důvod uvažovat o změně.
František Franc,
majitel a jednatel FrancTherm, s.r.o.

Napište nám

Jméno a příjmení
E-mail
Telefon
Služba, které se dotaz týká
Vaše zpráva